Slimmable Neural Networks

Jiahui Yu, Linjie Yang, Ning Xu, Jianchao Yang, Thomas Huang. ICLR 2019.  (Poster PDF)