Slimmable Neural Networks

Jiahui Yu, Linjie Yang, Ning Xu, Jianchao Yang, and Thomas Huang. ICLR 2019. (Poster PDF · Paper)