Residual Non-local Attention Networks for Image Restoration

Yulun Zhang, Kunpeng Li, Kai Li, Bineng Zhong, Yun Fu. ICLR 2019.  (Poster PDF)