REM: From Structural Entropy to Community Structure Deception

Yiwei Liu, Jiamou Liu, Zijian Zhang, Liehuang Zhu, and Angsheng Li. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)