Layer-Dependent Importance Sampling for Training Deep and Large Graph Convolutional Networks

Difan Zou, Ziniu Hu, Yewen Wang, Song Jiang, Yizhou Sun, and Quanquan Gu. NeurIPS 2019. (Poster PDF ยท Paper)