Large-scale optimal transport map estimation using projection pursuit

Cheng Meng, Yuan Ke, Jingyi Zhang, Mengrui Zhang, Wenxuan Zhong, and Ping Ma. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)