Global Sparse Momentum SGD for Pruning Very Deep Neural Networks

Xiaohan Ding, guiguang ding, Xiangxin Zhou, Yuchen Guo, Jungong Han, and Ji Liu. NeurIPS 2019. (Poster PDF ยท Paper)