Feature Intertwiner for Object Detection

Hongyang Li, Bo Dai, Shaoshuai Shi, Wanli Ouyang, and Xiaogang Wang. ICLR 2019. (Poster PDF · Paper)