DM2C: Deep Mixed-Modal Clustering

Yangbangyan Jiang, Qianqian Xu, Zhiyong Yang, Xiaochun Cao, and Qingming Huang. NeurIPS 2019. (Poster PDF · Paper)