DELTA: DEEP LEARNING TRANSFER USING FEATURE MAP WITH ATTENTION FOR CONVOLUTIONAL NETWORKS

Xingjian Li, Haoyi Xiong, Hanchao Wang, Yuxuan Rao, Liping Liu, Jun Huan. ICLR 2019.  (Poster PDF)