DELTA: DEEP LEARNING TRANSFER USING FEATURE MAP WITH ATTENTION FOR CONVOLUTIONAL NETWORKS

Xingjian Li, Haoyi Xiong, Hanchao Wang, Yuxuan Rao, Liping Liu, and Jun Huan. ICLR 2019. (Poster PDF · Paper)