Curriculum-guided Hindsight Experience Replay

Meng Fang, Tianyi Zhou, Yali Du, Lei Han, and Zhengyou Zhang. NeurIPS 2019. (Poster PDF ยท Paper)