Bridging Machine Learning and Logical Reasoning by Abductive Learning

Wang-Zhou Dai, Qiuling Xu, Yang Yu, and Zhi-Hua Zhou. NeurIPS 2019. (Poster PDF ยท Paper)