A Closer Look at Few-shot Classification

Wei-Yu Chen, Yen-Cheng Liu, Zsolt Kira, Yu-Chiang Frank Wang, Jia-Bin Huang. ICLR 2019.  (Poster PDF)